proje-yonetimi1

     Proje Yönetimi şöyle tanımlanabilir: Bir projenin gereksinimlerini karşılamak üzere bilgi, beceri, araç ve tekniklerin tüm aktivitelere uygulanması.

     Proje Yönetimi bilgi ve pratikleri ; Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol ve Kapanış olmak üzere 5 süreç grubu ve 9 bilgi alanı ile tanımlanmıştır :
Bilgi Alanları :

1-Bütünleştirme yönetimi

2-Kapsam yönetimi

3-Zaman yönetimi

4-Maliyet yönetimi

5-Kalite yönetimi

6-İnsan kaynakları yönetimi

7-İletişim yönetimi

8-Risk yönetimi

9-Satın alma yönetimi

Bilişim Projeleri Yönetimi

   Eğer bir projenin başı ve sonu varsa (ki vardır) bu projenin yaşam döngüsü nasıl yönetilir? Etkili ve çalışan bir proje yönetimi için metodolojilerin görevlere ve organizasyona uygun olması gerekir.

    Metodolojiyi anlamak için projenin yaşam döngüsüne bakmamız gerekir. Detaylı bir yaşam döngüsü organizasyonun ve projenin büyüklüğüne ve tipine bağlıdır ve bunlar birbirine benzer unsurlardır.

           Metodoloji Kategorileri

   Proje yönetiminde (özellikle yazılım projelerinde) kullanılan metodoloji kategorilerini dört gruba ayırmak mümkündür:

1.Yaz (Kodla) ve Düzelt: Bu yaklaşım genellikle kaotik ve düzensiz ve plansızdır veya planlandıkları zaman kolayca bozulabilirler. Tahminler, zamanlamalar yapılmasa bile pratikte çok az gerçekleşirler.

2.Sıralı ve Düzenli: Proje ekibinin az ya da çok sıralı bir şekilde işleri takip ettiği iyi tanımlanmış ve detaylı prosedürlerin tanımlandığı projeler bu kategoride yer alır. İhtiyaçların analizi yapılır, gözden geçirilir ve onaylanır. Tasarım tanımlanır, gözden geçirilir ve onaylanır. Ve bu şekilde devam eder. Aşamalar arasında geribildirim yer alır. Geribildirimler de ayni şekilde önceden belirlenmiş işlemler tarafından sağlanır ve değişiklikler gözden geçirilerek onaylanır. Bu tip projelerde ilerlemeler belirli periyotlarda meydana gelen artışlar gibi düşünülebilir.

3.Yinelemeli (İterasyonlu) ve Düzenli: Bu kategorideki süreçler iyi tanımlanmış geliştiricilerin yinelemeli olarak uygulaması beklenilen ve çoğunlukla detaylı işlemleri içerir. Örneğin, başlangıçta detaylı olarak belirlenen gereklilikler sonradan ihtiyaç oldukça tanımlanabilir. Sistemin küçük bir parçası başlangıçta ortaya çıkarılır ve sonradan kısa aralıklarla yayınlanan sürümlerle geliştirilir Rasyonel Bütünleştirme Süreci ve Kurumsal Bütünleştirme Süreci HYPERLINK bu tür süreçlere örnektir.

Rasyonel Bütünleştirme Süreci çapraz- fonksiyonel projelerle çok iyi çalışır. Altı uygulama içerir:

*Gereksinimlerin yönetimi,

*Yazılım değişikliklerinin kontrolü,

*Tekrarlamalı yazılım geliştirme,

*Bileşen temelli mimari kullanma,

*Görsel modelleme yapma,

*Kaliteyi test etme.

Aslında yazılım projelerinin yönetimi için geliştirilmesine rağmen esnek tasarımı nedeniyle büyük e-İş dönüşüm projeleri için uygulanabilir.

4.Çevik : Projelerde insan odaklı bir yaklaşımı içerir. İnsanların değişime etkin bir şekilde karşılık vermesini sağlar. Bu da bu projeden fayda sağlayacak olanların ihtiyaçlarını karşılayabilen çalışma ortamlarının yaratılmasına imkan verir. Bu kategoride süreçler üst düzeyde tanımlanır. Özelliğe Dayalı Geliştirme Modeli ve Ekstrem Metodolojisi bu kategorideki süreçlere birer örnektir.

Özelliğe Dayalı Geliştirme Modeli,yönlendirilen kısa tekrarlamalı bir yazılım geliştirme metodolojisi olarak 5 süreci içerir:

1. Bütünüyle bir modeli geliştirme,

2. Özellik listesini oluşturma,

3. Özelliklerin planı,

4. Özellikleri tasarlama,

5. Özellikleri gerçekleştirme,

Projelerin Ortak Unsurları

* Başlama ve bitme noktaları vardır.

* Çeşitli görev, faaliyet ya da olayları kapsar,

* Bir takım farklı kaynaklar gerektirir.

Her projenin kendine has şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekir.

Nasıl yapılacağına ilişkin prensipler aynı olacaktır. Ayrıntılar farklı olacaktır.

Proje İşlerinin Diğer İşlerden Farkı

* Sonuç, bütçe ve zaman gibi üç kısıtlama altında yapılır.

* Yaratıcılık, yenilik gerektirir. Katkı ve katılımın yanı sıra davranış değişikliğini içerir.

* Bilgi toplama, proje oluşturma, uygulama, izleme başka kuruluş ve kişilerle çalışmayı gerektirir.

* Kurumu ve yönetim sistemlerini de kapsar,

* Planlama ve organizasyon, rutin işlere göre aylarca devam edebilir.

* Etkin ve kültürel ihtiyaçlara duyarlı bir yönetimi gerektirir.

Proje Yönetimi

* Bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve eylemlerin toplamıdır.

Proje yönetiminin amacı,

* Mevcut durumdan ders alarak gelecekte daha iyi performans sağlamanın ortaya konulmasıdır.

Proje Yönetiminin Özellikleri

* Görev kapsamı önceden belirlenmelidir.

* Ekip üyelerinin sayısal durumu ve nitelikleri uygulamada değişebilir.

* Ekip üyelerinin pozisyonları, işletmedeki pozisyonlarından bağımsızdır.

* Proje grubunun ömrü, proje süresiyle sınırlıdır.

* Her proje, belirlenen maliyet ve belirlenen süre içerisinde ileri teknoloji kullanarak gerçekleştirilir.

* Her proje farklı özellikler taşır ve tektir.

* İnsani malzeme, zaman, para, enformasyon teknolojisi kaynaklarının kullanımını içerir.

* Bir organizasyon sistemi içerisinde çalışmayı gerektirir.

Proje Yönetiminin Yararları

* Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden belirler.

* Sürekli raporlama ihtiyacı minimuma iner.

* Zaman baştan belirlenir.

* Maliyet önceden belirlenir.

* Gerekli kaynakları ortaya koyar.

* Teknoloji açıklanır.

* Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar.

* Görevlerin organizasyon şemasını gösterir.

* Ekip üyelerinin proje geliştirme, uygulama ve tahmin yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

Planlamanın Önemi

* Projenin bütünü hakkında açık fikir edinilebilir.

* Kaynakların ne zaman ve nasıl harcanması konusunda bilgi verir.

* İşlerin birbirine bağlılığı, darboğazlar ve çözüm yollarının bulunmasına imkan verir.

* Planlanan ile gerçekleştirilen arasında karşılaştırma yapma, düzeltmelere fırsat verir.

* Ekip değişimi ile üçüncü kişilere bağımlılık gibi engellerin önceden bilinmesi.

* Projeye ilgi, benimsenme ve ihtiyaçların bilinmesi

* Plan üç boyuttan oluşur;

* Zaman boyutu, işlerin planlanması,

* Para boyutu, proje fonlarının bütçeleme aracılığıyla denetlenmesi ile oluşur.

* Kaynak boyutu, projenin kısıtlı kaynaklar (mekân, malzeme ve insan) kullanılarak nasıl bitirileceğidir.

KAYNAKLAR:

https://onurumutlu.wordpress.com/ders-notlari/bilisim-projelerinin-yonetimi/

http://docplayer.biz.tr/697395-08238-web-proje-yonetimi-bilgisayar-programciligi-bolumu-ogr-gor-hasan-badem.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s